Δημοτικός Πολυχώρος στον Κίσσαμο Χανίων

Είστε εδώ

 
Τον Ιούλιο του 2012, το Τρίτοξο ολοκλήρωσε την ενεργειακή επιθεώρηση ενός παλαιού δημοτικού κτηρίου – πολυχώρου, στον Κίσσαμο Χανίων. Προχωρήσαμε στην προμελέτη και τον σχεδιασμό μιας σειράς επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης. Ο Δήμος Κισσάμου ήθελε να εντάξει τα μέτρα αυτά στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των δημοτικών κτηρίων. Οι προτάσεις μας περιελάμβαναν:
• Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης κελύφους (η εξωτερική δεν επιτρεπόταν λόγω υποχρεωτικής διατήρησης των όψεων)
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στέγης
• Στεγανοποίηση αρμών με ελαστομερή σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη
• Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά
• Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού VRV με τοπικές μονάδες αερισμού και ανάκτησης θερμότητας
• Εγκατάσταση φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
 
July, 2012
,

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ