Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Είστε εδώ

 
Η Tritoxo Project Management, συνεπής στην προσήλωσή της στην Αειφορία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, στηρίζει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που έχουν συναφείς στόχους. Επίσης κατα το δυνατόν, παρέχει σε κάθε ευκαιρία υπηρεσίες χωρίς κόστος σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς με ανθρωπιστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ